01. เพื่อสุขภาพจิตที่ดี (ตอนที่ 1) โดย อ.วศิน อินทสระ



หนังสือเสียงธรรมะมีดนตรีประกอบชุดนี้ ประกอบด้วยเรื่อง ข้อควรพิจารณา 10 ประการ เพื่อสุขภาพจิตที่ดี ข้อที่ 1 คือ การพิจารณาถึงความไม่เที่ยงอยู่เสมอ (อนิจจสัญญา) ว่ารูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารไม่เที่ยง และวิญญาณก็ไม่เที่ยง อย่างนี้แหละเรียกว่า อนิจจสัญญา

ซึ่งเป็นพระธรรมตามแนวพระไตรปิฎกฝ่ายเถระวาท เพื่อให้ผู้ฟังเกิดสัมมาทิฏฐิ จะได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องปลอดภัย ตามหลักพุทธธรรม เป็นการรักษาพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาและปัญญาของพุทธบริษัท.

ขออนุโมทนากุศลแด่ทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟัง ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่พระธรรมชุดนี้ และท่านผู้มีจิตศรัทธานำธรรมะนี้ไปเผยแพร่อย่างเหมาะสม เพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรสืบไป.

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งอานุภาพแห่งบุญกุศลนี้ โปรดอภิบาลรักษาท่านและครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขสวัสดี และขอพระนิพพาน จงบังเกิดมีแด่ทุกท่านด้วยเทอญ.

ชุดที่ 14 เพื่อสุขภาพจิตที่ดี โดย อ.วศิน อินทสระ

ภาพปก พระประธานยิ้มรับฟ้า วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

เสียงอ่านหนังสือโดย การะเกต แทนกิจการกุล (บุษรา เรืองแสง)

สร้างสรรค์เป็นธรรมทานโดย มูลนิธิเรืองแสงธรรม

“โครงการเสียงอ่านพระธรรมเป็นธรรมทาน ถวายเป็นพุทธบูชา”
—————————————————————————————————
หากท่านใดชอบ อย่าลืมกดถูกใจ หากใช่กดแชร์ และหากอยากติดตามวีดีโอใหม่ๆ อย่าลืมกดติดตาม นะคะ






9 Comments

Add a Comment
  1. กราบสาธุๆ🙏🙏🙏🌻🌻🌻

  2. ตอนสภาพจิตเริ่มจะเหนื่อยล้า พอได้ฟังธรรมก็เหมือนได้พลังที่เสียไปกลับคืนมา พร้อมกลับไปเจอเรื่องทางโลกอีกครั้ง สาธุครับ

  3. ธรรมดีเสียงอ่านไพเเราะ ากๆอนุโมทนาสาธุๆๆเทอญ

  4. หนูขอขอบคุณอย่างยิ่งที่จัดทำขึ้นมาค่ะ 🙏🏻👍💕

  5. มีนกกระจอกอยู่ตัว1 มันมักชอบบินมาอยู่ตรงกระจกรถกระบะที่บ้าน มันมักส่องกระจกแล้วบินตีกับกระจกอยู่นั่น มันก็น่าจะเจ็บนะ แต่มันก็ไม่หนีไปไหน มันก็ตีใส่กระจกอยู่อย่างนั้น มันมาประจำ มาทุกวัน มาบ่อยๆ ( มันคงเป็นกรรม)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

สุขภาพ © 2018